3GA - Logo

Polityka Jakości

Dowiedz się dlaczego liczy się dla nas jakość, a nie jakoś

3GA | agencja marketingowa zobowiązuje się, zgodnie ze swoją wizją, misją, celem i filozofią działania, do ciągłego doskonalenia produktów, usług i ich jakości. Cel ten osiągamy dzięki świadomości, że priorytetem w naszych działaniach jest satysfakcja naszych Klientów.

Deklarujemy niniejszym:

  • » Ciągłe zwiększanie stopnia zadowolenia naszych Klientów na wszystkich płaszczyznach współpracy z naszą agencją.
  • » Chęć wdrażania w agencji najnowszych standardów i metod funkcjonowania wynikających z analizy potrzeb i oczekiwań naszych obecnych i potencjalnych Klientów.
  • » Inicjowanie działań eliminujących błędy, na podstawie uważnej analizy reklamacji, spostrzeżeń i opinii naszych Klientów.
  • » Włączenie całego zespołu firmy w kształtowanie świadomości wpływu, jaki ma wykonywana przez nas praca na jakość oferowanych przez nas usług i produktów i na stopień zadowolenia Klientów.
  • » Systematyczne podnoszenie kompetencji naszego zespołu.

Pragniemy, aby dzięki naszej działalności 3GA | agencja marketingowa kojarzona była z profesjonalizmem i najwyższymi standardami obsługi Klientów.

Dowiedz się o nas

polityka jakości

Jak pracujemy na codzień? | Nasze kompetencje | Brief Online/PDF | Materiały Public Relations | Case Studies | Nasza Polityka jakości | Nasza Polityka prywatności | We are ready! | ECO We are Green! | Zdalna praca dla Mamy