3GA - Logo

eco - We are Green!

3GA | agencja markertingowa przyjazna środowisku?

We are ready! We are green! To rozszerzenie naszego hasła brandclaim o frazę odpowiedzialną za działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Tak jesteśmy eco!

Środowisko naturalne i jego ochrona jest dla nas bardzo ważne. Wiemy, że operując w świecie wirtualnym zużywamy zasoby naturalne jak i je oszczędzamy.

Biorąc ten fakt pod uwagę staramy się odnaleźć właściwy balans w każdym naszym działaniu. Wykorzystujemy zasoby z rozwagą i rozsądnie nimi zarządzając. Dokładamy naszą cegiełkę do ratunku środowiska naturalnego.

Dokumenty, dostarczanie, transport, logistyka i publikacja w systemie eco.
Wszystkie dokumenty ofertowe, informacyjne, reklamowe przygotowujemy i publikujemy w formie elektronicznej. Oszczędzamy w ten sposób kilka hektarów drzew i nie wprowadzamy do środowiska zużytych materiałów toksycznych.

Dostarczając nasze produkcje do klienta staramy się opracować logistyczny plan dostarczenia, aplikacji i wdrożenia tak by zaoszczędzić na transporcie i nie emitować zbędnej ilości CO2.

To dla nas bardzo ważne, jesteśmy ekonomistami, dbamy o właściwe zarządzanie zasobami skończonymi tak by zmaksymalizować wydajność zuzycia i zminimalizować emisję szkodliwych spalin.

Nasze materiały podstawowej komunikacji posiadamy w formie elektronicznej, a jeśli są drukowane to staramy się je publikować na papierze makulaturowym.

Nasze najważniejsze działania proekologiczne

  • » Publikacja dokumentów w formie elektronicznej
  • » Używanie urządzeń o niskim poborze energii elektrycznej
  • » Dostarczanie dokumentów w formie elektronicznej drogą elektroniczną
  • » Korzystanie z urządzeń nie zawierających szkodliwych substancji
  • » Wyeliminowanie ołowiu, BFR,PCW, rtęci i szkła zawierającego arsen
  • » Analiza cyklu życia produktów i usług z uwzględnieniem emisji do środowiska
  • » Program dojazdu do placówek środkami alternatywnymi i transportu zbiorowego

Jak pracujemy na codzień? | Nasze kompetencje | Brief Online/PDF | Materiały Public Relations | Case Studies | Nasza Polityka jakości | Nasza Polityka prywatności | We are ready! | ECO We are Green! | Zdalna praca dla Mamy